Velkommen til Oppvekstportalen


Her kan du søke om barnehage- og SFO-plass og svare på tilbud om plass. I tillegg kan du logge deg inn for å endre søknad, søke om å endre plasstype samt si opp plass i barnehage eller SFO.

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk ny barnehageplass her eller Søk ny SFO-plass her i menyen over. Er du folkeregistrert i Aurskog-Høland kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage eller SFO. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Aurskog-Høland kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.

Innlogging
Første gang du registrerer en søknad vil du bli registrert i personregisteret, og du kan umiddelbart etter at søknaden er sendt, logge deg inn via ID-porten. Innlogging benyttes også for å se og svare på tilbud som mottas. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre type plass
For å søke om å endre en eksisterende plass må du være innlogget. Se vedtektene til den enkelte barnehage/SFO for regler og frister for endring av type plass.

Si opp plass
For å si opp plassen, må du være innlogget. Oppsigelsen vil bli behandlet og du vil motta beskjed om siste dag for bruk og betaling for plassen, avhengig av oppsigelsestid. Se vedtektene til den enkelte barnehage/SFO for regler og frister for oppsigelse av plass.

Svare på tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget. Dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass.